GÓP: framhaldsskólar - stöðumat >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Uppfært 17.5.2000 * Forsíða * 2000-vandinn !! * * * Gögn frá nóv/99 til jan/00

Staða skólanámskrárgerðar
í 17 framhaldsskólum - í upphafi árs 2000

Hér er reynt að skoða heildarstöðuna með því að leita uppi atriði sem þótt hafa skipta máli við þær samantektir sem fyrir liggja. Upphaflega miðaðist röðin við þá sem hér finnst að viðbættum þeim sem þar hefur fallið burt - og Q varð útundan. Ljóst er að setja þarf upp dálítinn lykil - svona:

  • (1) Sæktu þennan lista og prentaðu hann út.
  • (2) Merktu nafnlínurnar með númerunum 1 - 17 (í dag fann ég þar 17 nafnlínur)
  • (3) Tenging númers og bókstafs er svona:
    (1>>A), (2>>B), (ath! 3 er ekki með - það vantar aftan í skrána), (4>>C), (5>>D), (6>>E), (7>>F), (8>>G) , (9>>H), (10>>I), (11>>J), (ath! 12>>Q), (13>>K), (14>>L), (15>>M), (16>>N), (17>>O), (Minn sKóli>>P).

Þá sem ansa vísun finnurðu með því að músa á bókstafinn.

Samantekt finnurðu hér fyrir neðan töfluna. (Kennsluorðasafn)

Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Yfirstandandi skólaþróun
(Hver breytir námskrá? * Hvers konar breyting? * Hvers konar kennari? * Kennari aðalnámskrárinnar)
Stofnun/þróun námsbrauta J J J J J J J J J J J J J J J J J
Þróun kennsluhátta J J J J     J     J   J J     J J
Fjarnám   J               J J     J J J J
Erlent samstarf                     J J J J   J J
Þróun starfs/ umgengnisvenja/
umsjónar
    J J     J J   J   J J     J J
Frumkvæði fræðsluyfirvalda J J J J         J J   J     J   J
Frumkvæði stjórnenda J       J J J J J J   J   J J J J
Frumkvæði kennara J J J     J   J     J J J   J J  
Þátttaka stjórnenda J J     J J J   J J   J   J J J J
Þátttaka kennara J J J   J J J   J J J J J J J J J
Þátttaka nemenda     J J             J J J     J J
Þátttaka annars starfsfólks                 J               J
Þátttaka embættismanna J     J         J     J         J
Þátttaka ráðgjafa                 J                
Þátttaka annarra (foreldra,
þrýstihópa, ...)
J   J J   J   J J J J     J J J J
Breytingamat J J J J         J J   J J     J J
Nemendur meta kennslu J J J J     J   J J   J       J J
Viðhorfsmat inni-aðila   J             J J   J       J J
Viðhorfsmat úti-aðila   J         J   J                
Félagsmat (mat á félags-
aðstæðum nemenda,
kennara, stjórnenda og
annars starfsfólks)
                J J              
Sjálfsmat J J J J   J   J J J   J J     J J
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Hver er núverandi staða skólanámskrárgerðar? (900-listi Aðalsteins * Kennslugögn?)
Vinna hafin J J J J J J J J J J J J J J J J J
Vinna komin vel á veg   J           J   J           J  
Gagnasöfnun J J J  J     J J J J J J J J J  
Starfsáætlun   J J   J     J J   J J J J J J J
Starfshópar J   J   J     J J J J         J J
Stýrihópur/stjórnandi   J J     J   J J J J   J   J J  
Ritstjórn   J     J     J J             J  
Fundir m/embættismönnum J       J                     J  
Skólanefnd virk J                       J     J  
Fundir með öðrum útaðilum                                 J
Tillögur um nýjar brautir J J       J         J       J    
Kennsla hafin eftir nýju
námskránni
J               J                
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Hvaða áætlanir eru uppi um hvernig standa á að skólanámskrárgerð / skólaþróun á næstu misserum?
Tímaáætlun J J J J J J   J J J J J J J J J J
Net-skráning   J               J     J        
RD&D = RDD
= Research, Development
and Diffusion ?
                  J              
AGN ?           J                      
PICM = Proactive/Interactive
Change Model ?
J J     J         J J J J        
AR =
Action Research Model ?
        J       J J              
ODM = Organization
Development Model
?
          J                      
NM = NM
= Negotiation Model ?
                        J        
Utanað-studd
kennaraframkvæmd ?
              J                  
8 varnaðarorð Fullans                   J              
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Hverjir munu taka þátt (Kennarar, kennarahópar, nemendur, foreldrar, aðrir)? (Tígulaðferðin!)
Stjórnendur J J J J J J   J J J J J J J J J J
Kennarar J J J J J J   J J J J J J J J J J
Nemendur     J J J J   J J     J   J   J J
Annað starfsfólk J   J J                          
Skólanefnd J     J J J   J         J   J J J
Foreldrar       J                   J J    
Fræðsluembættismenn J       J               J        
Liðkendur utan                           J      
Aðrir útaðilar/sveitarstjórn       J       J             J J  
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Er reiknað með sérstökum stuðningi við námskrárgerðina? (Ráðgjöf, fræðslufundir, endurmenntun, aukinn samstarfstími o.s.frv.)
Ráðgjöf J J                   J J J J    
Fræðslufundir   J       J           J   J J J  
Endurmenntun (þessi) J J J J J   J J J J J J J J J J J
Aukinn samstarfstími       J   J   J               J  
Fjárveiting                                  
Kennsluafsláttur                                  
Ráðinn starfsmaður   J             J     J     J    
Greidd störf           J             J   J J  
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Hvað gæti helst hindrað gerð og framkvæmd skólanámskrárinnar?
Fjárskortur       J J       J J   J J J J J J
Ólíkar innri áherslur J J     J           J J J J   J  
Verkstjórnarvandi   J                 J            
Vinnuálag á kennurum   J J J   J   J J J J   J     J  
Áhugarénun     J   J J       J   J   J   J  
Talið tilgangslítið           J         J            
Umræðufeimni                                 J
Ósamþykktar
námsbrautatillögur
  J                 J            
Óvissa um inntökuskilyrði                 J       J     J  
Óvissa um nemendur           J         J            
Óvissa um kennara           J         J            
Óvissa um húsnæði   J     J       J                
Skammur tími       J         J J         J    
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Mat á því hvernig til mun takast * Er skólamat í bígerð? * Viðtökur? * Hvað og hvernig? * Gátlisti Ingvars *
Málið hugleitt J J J J J J   J J   J J J J J J J
Áætlun sett fram   J                     J     J  
Undirbúningur í gangi   J J                         J J
Matsferli til reiðu   J                              
Texti * * Framhaldsskólar >>>>>>>>> A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Samandregið yfirlit:

Þau atriði sem merkt eru með bókstafnum J (= já, þetta er nefnt) merkja aðeins það. Þessi merking ætti áreiðanlega að vera víðar vegna (1) fljótfærni GÓP, sem gerði þessa töflu, og (2) sökum þess að viðkomandi skrásetjari hafði atriðið ekki í huga í umfjöllun sinni.

Yfirstandandi skólaþróun

er í meginatriðum svipuð í öllum skólunum. Flestir hafa orðið að taka frumkvæði á tilteknu sviði eða sviðum og fylgja hugmynd og hönnun eftir til framkvæmda, endurbóta og virkni eða að einhver sú þróun hefur orðið sem sýndi að breytingin var ekki lífvænleg. Breytingar sem ekki festust í sessi urðu tilefni til betrumbóta eða staðfestu að nota varð önnur sjónarmið og stefna að öðrum breytingum. Fjölmargar nýgerðir og breytingar hafa reynst vel. Sammerkt er með öllum innan-skóla breytingum að þær hafa verið gerðar af hugsjón og krafti og hafa tekist vel - jafnvel þótt þær hafi að lokum dagað uppi. Þær verða ekki reyndar aftur óbreyttar sökum þess að það var ekki eftirfylgnina sem vantaði.

Hver er núverandi staða skólanámskrárgerðar?

Þegar litið er til heildarinnar virðist sem skólanámskrárstarfið sé að meðaltali tæplega hálfnað.

Hvaða áætlanir eru uppi um hvernig standa á að skólanámskrárgerð / skólaþróun á næstu misserum?

Allir skólar gera sér grein fyrir að um verulegt verkefni er að ræða. Starfsáætlanir eru meira og minna tilbúnar.

Hverjir munu taka þátt (Kennarar, kennarahópar, nemendur, foreldrar, aðrir)?

Alls staðar er ætlunin sú að stjórnendur og kennarar vinni þetta verk. Nemendur munu koma að þeim hlutum þess sem snerta skólastjórnirnar því þar eiga þeir sæti. Skólanefndir skólanna munu einnig fjalla um skólanámskrána og þar með einnig sveitarstjórnir og vettvangur foreldra. Misjafnt er hversu djarfir menn eru að vonast eftir utanaðkomandi aðstoð sem bæði fáist greidd og einnig verði nothæf.

Er reiknað með sérstökum stuðningi við námskrárgerðina? (Ráðgjöf, fræðslufundir, endurmenntun, aukinn samstarfstími o.s.frv.)

Yfirleitt er ekki reiknað með að umtalsverður stuðningur fáist til þessa verkefnis.

Hvað gæti helst hindrað gerð og framkvæmd skólanámskrárinnar?

Fjárskort, tímaskort, samstöðuskort, áhugaskort og skort á hæfri verkstjórn ber hæst í athugasemdum.

Hvaða ályktanir má draga af þessu verkefni? Hvað segir það um stöðu þessara mála í heild? Hvert er þitt mat?

Sumir skólar munu ljúka fyrstu útgáfu sinnar skólanámskrár á vorinu (áætlun 1. mars hjá MK) og á öndverðu sumri 2000 en aðrir munu verða nokkrum mánuðum síðar á ferðinni. Afar trúlegt er - og raunar skynsamlegt, að þeir sem á eftir eru notfæri sér þá vinnu sem hinir láta frá sér fara og flétti að sinni sérstöðu. Allt er það hið besta mál því í raun liggur ekki á öðru en koma út einhverjum sæmilegum ramma og setja síðan í gang hina sífelldu endurskoðun allra þátta.

Efst á þessa síðu