GÓP-fréttir

Bls.
1 - 10

Námsmarkmið áfangans STÆ-3003
Kennslubók:
Thomas' CALCULUS - ISBN 0-201-44141-1

Preliminaries 1: Beinar línur

Yfirlit yfir þau atriði sem ætlast er til að nemendur hafi á valdi sínu þegar þeir ljúka námi í þessum kafla. Athugaðu að sleppt er þeim atriðum í lok kaflans þar sem gert er ráð fyrir að lausnir séu fundnar með aðstoð öflugs vasareiknis eða tölvu.

Skil-
grein-
ingar
Nemendur geti skilgreint (=útskýrt)  hugtökin:
x-hnit, y-hnit, aukning í x-hnitum, aukning í y-hnitum, halli línu, hallatala línu, samsíða línur, innbyrðis hornréttar línur, jafna línu, punkt-halla-jafna beinnar línu, hæðar-halla-jafna beinnar línu, almenn jafna beinnar línu, könnun línujöfnu, graf beinnar línu, skurðpunktar línu við ása hnitakerfisins,
Kunna
utan
Nemendur kunni utan að:
 • jöfnuform beinnar línu:
  p-h-formið = punkt-halla-formið: y = m(x - xo) + yo þegar punkturinn (xo , yo) er þekktur punktur á línunni og m er þekkt hallatala hennar.
  h-h-formið = hæðar-halla-formið: y = m x + b
  almenna formið = Ax + By = C
Sann-
anir
Nemendur geti leitt út (sýnt fram á að réttar séu) reglurnar:
 • margfeldi hallatalna innbyrðis hornréttra lína er -1,
 • hallatalan h = (y - yo) / (x - xo
Reikni-
aðferð-
ir
Nemendur geti með reikningi eða/og samfelldum rökstuðningi:
 • reiknað jöfnu beinnar línu þegar þekktir eru:
  - tveir punktar á henni,
  - einn punktur á henni og hallatala hennar,
  - einn punktur á henni og hallatala þeirrar línu sem er hornrétt á hana,
 • reiknað hnit skurðpunkts tveggja beinna lína,
 • kannað jöfnu beinnar línu,
 • teiknað graf beinnar línu þegar:
  jafna hennar er gefin,
  eða tveir punktar á henni,
  eða einn punktur og hallatala hennar.

Efst á þessa síðu * Forsíða