GÓP-fréttir

Excel-aukaverkefni
Vefskólinn:

Verkefni til að vinna í Excel

Málum blokkina!

Það eru 42 íbúðir í Bjarkarsmára 217 og gjaldkera húsfélagsins er falið að gera fyrstu áætlun um kostnað við að mála húsið að utan. Hann skoðar teikningar af húsinu, hefur sambandi við verslanir, vinnuvélaleigur og málningameistara og aflar upplýsinga til að vinna úr. Hér er niðurstaðan:
 • Húsið er áfast jafnháum húsum við Bjarkarsmára 215 og 219. Það eru því aðeins tvær hliðar sem þarf að mála.
 • Þetta er 11 hæða hús með fjórum íbúðum á hverri hæð nema tveimur á jarðhæð. Á hverri íbúð eru fjórir gluggar sem að meðaltali eru 1,8 fermetrar að stærð.
 • Þakið er lítið hallandi og heildarstærð þess er 400 fermetrar.
 • Hæð hússins er samtals 33 metrar og lengd hvorrar hliðar sem á að mála er 30 metrar.
 • Málningin á veggina kostar 1100 kr hver lítri. einn lítri þekur 15 fermetra.
 • Þakmálningin kostar 1800 kr hver lítri. Einn lítri þekur 15 fermetra.
 • Gluggamálningin kostar 1500 kr. hver lítri. Einn lítri dugar á 4 glugga.
 • Í vinnureikningum er miðað við að á einum klukkutíma máli einn maður máli 15 fermetra ef hann er að mála sléttan vegg eða þak en ef hann er að mála glugga geti hann lokið tveimur af þeirri stærð sem er á húsinu. Meðtalin er vinna við að hreinsa málningu og óhreinindi af glugganum í lokin.
 • Óvíst er hversu mikla undirvinnu þarf en gjaldkerinn ákveður að gera ráð fyrir að hún taki jafnmikinn tíma og það að mála húsið eina umferð.
 • Hagkvæmast er að leigja körfubíl til að halda uppi körfu sem tekur tvo menn. Leigan er 15.900 kr. á tímann þegar um langtímaleigu er að ræða. Það kallast langtímaleiga þegar bíll er leigður lengur en í heilan dag samfellt. Annars kostar hann 19.890 á tímann.
 • Efni til undirvinnu áætlast kr. 120.000 og tækjaleiga við undirvinnu er kr. 3.000 á tímann - fyrir utan körfubílinn.
 • Meðalkaup starfsmanns reiknast kr. 1090 á tímann með öllum áföllnum kostnaði .
 • Virkur vinnutíminn er frá kl. 8:00 á morgnana til 18:00 á kvöldin að frádregnum samtals 2 klst í mat og kaffi og önnur fráhvörf.
 • Ákveðið hefur verið að mála tvær umferðir á alla fleti.
 • Ákveðið hefur verið að semja við verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen um að annast gerð verksamnings og hafa eftirlit með framvindu verksins. Taka skal út sérhvern verkþátt og staðfesta hvort verktakinn er á áætlun eða hvort beita skuli viðurlögum vegna seinagangs. Fyrir þetta er greitt 5% af samanlögðum öðrum kostnaði við verkið og virðisaukaskattur leggst þar ofan á. Virðisaukaskatturinn er 24,5%.
Nokkrar spurningar:
 • Hversu mikla málningu þarf (a) á veggina? (b) á þakið? (c) á gluggana? Hvað kostar öll málningin til samans?
 • Hversu margra tíma vinna er það að mála (a) veggina? (b) þakið? (c) gluggana? Hversu margar vinnustundir þarf til að mála báðar umferðirnar?
 • Hversu margar vinnustundir eru áætlaðar í undirvinnuna?
 • Hversu mikið kostar körfubíllinn?
 • Hversu mikið kostar að leigja önnur tæki til undirvinnunnar?
 • Hversu mikill verður kostnaðurinn á hverja íbúð?
 • Gert er ráð fyrir að greiða verkið á 12 mánuðum. Hversu mikið þarf hver íbúð að greiða á mánuði vegna þessa verkefnis?
 • Ráðist verður í verkið í júnímánuði og því á að ljúka á 6 vikum. Hversu marga menn þarf verktakinn að hafa við verkið?
 • Virðisaukaskatturinn er 19,68% heildarverðsins. Hversu mikill er hann?
 • Hversu mikill er kostnaðurinn við umsjón og eftirlit?
> >

GÓP-fréttir