Tengingar til allra átta * Umhverfisvefir

GÓP-fréttir - forsíða * Uppfært 20.7.2000 * -

Efnisþættir sem flokkast undir A - G
Efnisþættir sem flokkast undir H - L
Efnisþættir sem flokkast undir
M -Æ

Ef þér finnst vanta hér eitthvað - þá láttu mig vita!
Klukkan * Almannavarnir * Lögregla

Íslenskir vefir * orðabókin
 • Íslands - Náttúruvefsjáin Aðilar að samstarfshóp um Náttúruvefsjá eru Íslenskar orkurannsóknir, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landmælingar Íslands, Líffræðistofnun Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Orkustofnun,Umhverfisstofnun,Veðurstofan, Veiðimálastofnun og hugbúnaðarfyrirtækið Gagarín. Einnig er Samsýn ráðgefandi á sviði landupplýsinga.
 • Náttúrukortið á vef Framtíðarlandsins
Ómarsvefurinn >> Hugmyndaflug << vefur Ómars Þ. Ragnarssonar, blaðamanns
Fuglavernd - Arnarvefurinn << Íslenskir vefir
Gróðurhúsaáhrif - eða aðallega sólaráhrif? < vefur << Ásg H. Bjarnas, rafmverkfr.

Umræðu og upplýsingavefur Ágústar H. Bjarnasonar, rafmverkfr: Mikið hefur verið rætt undanfarið um svokölluð gróðurhúsaáhrif eða hnatthitun. Því hefur verið haldið fram, að greinileg merki þess að jörðin sé farin að hitna megi m.a. sjá af veðurfarsmælingum yfir langt tímabil. Vissulega stafar þetta að hluta af aukningu koltvísýrings (CO2, kolsýra, koltvíoxíð, koltvíildi, kolildi) í andrúmsloftinu, en er þetta eina skýringin?

Blogg-vefur Ágústar er einnig umræðu- og upplýsingavefur og fjallar um margvíslegar vísbendingar um ástæður hlýnunar jarðar og líkur þess að þær séu ekki af mannavöldum. Í 10. mars 2007 er hjá honum að finna ítarlega fjöllun um kvikmyndina The Great Global Warming Swindle.

Loftslag.is umræðu- og gagnavefur þeirra Höskuldar Búa Jónssonar og Sveins Atla Gunnarssonar sem kynna sig þannig á síðunni:

 • Höskuldur Búi Jónsson – jarðfræðingur að mennt og mikill áhugamaður um loftslagsfræði. Ætlaði að verða veðurfræðingur á tímabili.
 • Sveinn Atli Gunnarsson – Nemur viðskiptafræði á kvöldin en er skrifstofublók á daginn. Hefur haft áhuga á náttúruvísindum alla tíð og hefur til að mynda tekið ýmis einstök fög í náttúruvísindum á háskólastigi og er stúdent af náttúrufræðibraut. Var um tíma í námi í skógfræðum við Konunglega Landbúnaðarháskólann í Danmörku.

Um vefinn segir í inngangi:

Síðan er hugsuð sem upplýsingasíða um loftslagsmál. Hér verður tekið á ýmsum málum tengdum loftslagsmálum, til að mynda fréttatengdu efni, ýmsum skoðunum varðandi efnið og fræðilegu ívafi. Hinn vísindalegi grunnur, tenglar á hægri hluta síðunnar, er ætlað til upplýsingar um hvernig fræðin eru uppbyggð, hvaða afleiðingar eru taldar geta orðið vegna loftslagsbreytinga, hvers konar lausnir eru nefndar til sögunnar ásamt ýmsum spurningum og svörum sem við reynum að leita svara við. Einnig munum við fá gesti til að skrifa gestapistla þar sem velt verður upp ýmsum málefnum tengt loftslagsmálum.

Grunnskóla-umhverfisvefur Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur

Hollustuvernd ríkisins

Umhverfisstofnunin

Landvernd
Náttúruverndarsamtök Íslands
MARKMIÐ SAMTAKANNA......er að vera málsvari umhverfis- og náttúruverndar sjónarmiða. Verndun náttúru Íslands til láðs, lagar og lofts, er í senn íslenskt og alþjóðlegt málefni.
Náttúruvernd ríkisins:
Náttúruvernd ríkisins er ríkisstofnun undir yfirstjórn umhverfisráðherra. Stofnunin hóf starfsemi 1. janúar 1997. Hlutverki Náttúruverndar ríkisins er lýst í lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd.
RaLa - Rannsóknastofnun landbúnaðarins
Skipulagsstofnun
Skógrækt ríkisins
Sorpa:
Árið 1988 var byggðasamlagið SORPA stofnað. ...
Allt frá upphafi hefur SORPA tekist á við margvísleg verkefni og framkvæmdir af ýmsum toga. Unnið hefur verið að því að koma umhverfis- og endurvinnslumálum í viðunandi horf miðað við stefnu sveitarstjórnanna og kappkostar SORPA að fylgjast vel með öllum þeim nýjungum sem eiga sér stað á sviði sorphirðumála, endurvinnslu, svo og öðru sem tengist þessum málaflokki.
Staðardagskrá 21 - í anda Ríó 1992
Samband íslenskra sveitarfélaga og umhverfisráðuneytið standa sameiginlega að verkefni til að aðstoða íslensk sveitarfélög við að koma sér upp Staðardagskrá 21 (Local Agenda 21) í samræmi við ályktanir heimsráðstefnu SÞ í Ríó 1992.
Umhverfissjóður verslunarinnar:
Markmið Umhverfissjóðs verslunarinnar eru þau að stuðla að bættu umhverfi landsins, fegrun þess og uppgræðslu.
Umhverfisvefur umhverfisfræðsluráðs: Von okkar er að vefurinn verði til þess að auðvelda fólki að leita upplýsinga um umhverfismál, með því að bjóða upp á efnisflokkun og gagnvirkan vef, sem vísar mönnum leið í hinum gróskumikla og tegundaríka frumskógi umhverfismála
Þjórsárverin Skipulagsstofnun felldi úrskurð um Norðlingaöldulón í ágúst 2002. Hér er vísað til vefja sem túlka hin ýmsu sjónarmið um það mál. Á vef Skipulagsstofnunar færðu úrskurðinn í heild sinni. 
 • Áhugahópur um verndun Þjórsárvera - vill ekki lón. Talsmenn hópsins eru búsettir í Gnúpverjahreppi: Halla Guðmundsdóttir, Ásum, Sigþrúður Jónsdóttir, Tröð, Svanborg Jónsdóttir, Stóra-Núpi. Vefstjóri er Axel Árnason, Tröð. 
 • Norðlingaölduveita - vefnum er "ætlað að kynna fyrirhugaðar framkvæmdir Landsvirkjunar við Norðlingaöldu og vera vettvangur fyrir samráð við heimamenn jafnt sem aðra til að lágmarka umhverfisáhrif þeirra. Markmiðið er að lesendur geti hér kynnt sér fyrirhugaða framkvæmd og fylgst með gangi mála,komið athugasemdum á framfæri, fengið svör við spurningum og tekið þátt í umræðu um verkefnið."
 • Skipulagsstofnun - úrskurður um Norðlingaölduveitu - á pdf-formi. Hér færðu umfjöllun og ályktanir dregnar af öllum framlögðum sjónarmiðum og gögnum. 
Erlendir vefir
2100: Prospective 2100 : Why and How ? a free non profit organization investigating planet's future.
Erlendar kvikmyndir loftslagsvísindamanna
The Great Global Warming Swindle >> Útskýrir tilurð bullsins um áhrif koldíoxíðs til hlýnunar andrúmsloftsins.
Climate Catastrophe Cancelled >> Það sem þér hefur ekki verið sagt um vísindi loftslagsbreytinga.
Earth Share: a federation of America's leading non-profit environmental and conservation organizations, works to promote environmental education and charitable giving through workplace giving campaigns.
EnviroLink:
The EnviroLink Network was created in 1991 by Josh Knauer, while he was a freshman at Carnegie Mellon University. Since that time, EnviroLink has grown from a simple mailing list of 20 student activists to become one of the world's largest environmental information clearinghouses. In addition to being an information resource, EnviroLink provides environmental and animal rights non-profit organizations with free Internet services.
Ethnobotany is the study of plants used by specific cultures for various reasons.
The Findhorn Foundation: located in the northeast of Scotland, is at the heart of the UK's largest intentional community based on spiritual values. It is also a major centre of adult education where new ways of living that are appropriate for the world of today and tomorrow are developed through experimentation, practice and demonstration. It is a place where the ordinary becomes magical through living, working and learning together.
The Global Ecovillage Network (GEN) is a grassroots non-profit organization that links together ecovillages and related projects around the world. GEN promotes and supports models of sustainable living globally, in order to inspire and encourage the creation of more viable lifestyles on this Earth.
Green Living Center:
Healthy Living
Homemade cleaning formulas can cost about one-tenth the price of their commercial counterparts. Look here for these healthy and cost-effective alternatives as well as tips for gardening, transportation, lighting and more.

Your Home
You can reduce your energy bill by up to 80% annually by taking advantage of the many energy efficiency tips we offer for each room of your house, from your home office to your child's room to your bathroom.

Your Family
Save money while ensuring that your family avoids coming into contact with many dangerous chemicals. For tips on natural flea control for pets and alternatives to disposable diapers, check out our resources for your family.

Greenpeace
Grøn Information:
Grøn Information er et uafhængigt informationscenter om miljø og forbrug. Centrets formål er at øge forbrugernes viden og handlemuligheder for at deltage i løsningen af globale, nationale og lokale miljøproblemer.
Grøn Information er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd, Forbrugerrådet og Friluftsrådet. Grøn Information er finansieret af Miljø- og Energiministeriets Den Grønne Fond.
The Nature Conservancy:
The mission of The Nature Conservancy is to preserve plants, animals and natural communities that represent the diversity of life on Earth by protecting the lands and waters they need to survive.
Network for Change:
Network for Change was founded and developed in 2000 by a network of on-line grass roots resource organizations working for social and environmental change. Partners in this effort include The EnviroLink Network, Animal Concerns (formerly The Animal Rights Resource Site), The Sustainable Business Network, and GreenMarketplace.com. Content on Network for Change grows and changes with input from all participants using the Network.
The New York Botanical Garden
Planet Ark: was set up by the tennis player Pat Cash and international charity campaigner Jon Dee back in June 1991. Planet Ark's aim is to show people and business the many ways that they can reduce their day to day impact on the environment.
Renthjem:
Velkommen til Renthjem - et websted med test af rengøringsmidler
Royal Botanic Gardens:
The mission of the Royal Botanic Gardens, Kew is: To enable better management of the Earth's environment by increasing knowledge and understanding of the plant and fungal kingdoms - the basis of life on earth.
World Wildlife Fund:
Welcome to World Wildlife Fund online! We're glad you stopped by to learn more about endangered species and the places where they live, and the global threats that put all living things in harm's way.

This site focuses on WWF's work in the areas above.

Orðabókin - úr Morgunblaðinu 14. feb. 2004
(birt hér án sérstaks leyfis - en með þökk og vísun til Mbl):
 • Náttúrusýn - viðhorf sem kallast
  => lífhverf
  (biocentric) leggja megináherslu á velferð dýra og lifandi vera.
  => mannhverf (anthropocentric) setja manninn í öndvegi, velferð hans og öryggi.
  => visthverf (ecocentric) leggja megináherslu á náttúru þar sem vistkerfum er ekki raskað. 
 • Sjálfbær þróun: Uppbygging sem mætir þörfum nútímans án þess að stofna í hættu möguleikum komandi kynslóða til að fullnægja sínnum þörfum. Það inniheldur tvö lykilhugtök: hugtakið þarfir, sérstaklega frumþarfir hinna fátæku í heiminum sem ættu að fá ýtrasta forgangsrétt, - og hugmyndina um takmarkanir sem staða tækni og samfélagsskipuilags setur getu umhverfisins til að mæta þörfum nútíðar og framtíðar. (Our Common Future, bls. 43.)
 • Staðardagskrá 21: "Eitt af grundvallaratriðum nútímaumhverfisstefnu er að íbúar borgarinnar hafi möguleika á því að taka þátt í stefnumótun og að sjónarmið þeirra fái hljómgrunn. Með þessu eykst þátttökulýðræði samfélagsins og borgarbúar finna að tekið er mark á viðhorfum þeirra." (Reykjavíkurborg 2001.)
 • Umhverfishygð (environmental concern) vísar til þess almenna stuðnings sem umhverfisvernd nýtur í tilteknu samfélagi á tilteknum tíma. Hún er eins og hitamælir á mikilvægi umhverfismála í samfélaginu. Algengast er að mælingar á umhverfishygð gegni hlutverki hitamælis eða loftvogar sem fyrst og fremst sýnir magn stuðnings við umhverfisvernd, þ.e. hversu mikils eða lítils stuðnings hún nýtur í samfelaginu.
 • Umhverfisvandamál "eru vandamál manna" segir í inngangi að nýlegu greinasafni um umhverfisfélagsfræði. Umhverfisvandamál stafa af umsvifum manna, hafa áhrif á menn og lausn þeirra er undir mönnum komin. (Dunlop o.fl. 2002) Alvarleg ógnun við náttúru og samfélag er brýnt viðfangsefni fyrir rannsóknir.
 • Umhverfisverndarhyggja (environmentalism) er heildarheiti yfir hverja þá hugmyndafræði eða stefnu sem hefur umhverfis- og/eða náttúruvernd að meginmarkmiði. Umhverfisverndarhyggja getur t.d. byggst á visthverfri, lífhverfri eða mannhverfri afstöðu til náttúrunnar.
 • Umhverfisverndarsinni (environmentalist) er hver sá einstaklingur sem aðhyllist umhverfisverndarhyggju af einhverjum toga og/eða er almennt hlynntur aðgerðum sem miða að verndun umhverfis og náttúru.
 • Umhverfisvitund er heildarheiti yfir (lífs)gildi, þekkingu, viðhorf og atferli sem varða umhverfismál í tilteknu samfélagi.

Efst á þessa síðu * Á forsíðu