Tengingar til allra átta
* Aðstoð - Samhjálp

Forsíða
*

Efnisþættir sem flokkast undir A - G
Efnisþættir sem flokkast undir H - L
Efnisþættir sem flokkast undir M -Æ

Ef þér finnst vanta hér eitthvað - þá láttu mig vita!
Klukkan * Almannavarnir * Lögregla

Börn

Umboðsmaður barna
<< um börn og réttindi þeirra

Foreldrafélag misþroska barna / ADHD
Fróðlegar og nytsamar greinar
Vísanir til erlendra vefja

Söguvefurinn

Fullorðnir
Hlutverk.is < verndaður starfsvettvangur
Persónan og geðið
Lögregla
Menningarnetið
Ýmsir vefir

Ýmis samtök og stofnanir
þar sem leita má liðveislu og samhjálpar

Þennan eftirfarandi lista þyrfti að fylla með heimilisfangi, netfangi og vísun til viðkomandi vefs.
Ef þú þekkir slíkan lista þá vinsamlegast sendu línu.

Alnæmissamtökin á Íslandi
Áhugahópur Gigtarfélags Íslands um barnagigt
Bandalag íslenskra skáta
Barnadeildir sjúkrahúsa
Barnaheill
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
Barnahús
Barnamál - áhugafélag um brjóstagjöf
Barnaverndarstofa
Barnaverndarráð Íslands
Bernskan - íslensku OMEP-samtökin
Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra
Blindravinafélag Íslands
Breið bros, samtök aðstandenda barna fædd með skarð í vör og góm,
BUGL
Daufblindrafélag Íslands
Einstök börn - félag til stuðnings börnum með sjaldgæfa, alvarlega sjúkdóma,
Félag aðstandenda Alzheimersjúklinga
Félag einstæðra foreldra
Félag framhaldsskólanema
Félag heyrnarlausra
Félag nýrnasjúkra
Félagsmálastofnanir
Fimir fætur - samtök foreldra barna með klumbufætur,
Fjölskyldumiðstöð fyrir foreldra barna í vanda
Fjölskylduþjónusta kirkjunnar
Foreldra- og styrktarfélag einhverfra
Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra
Foreldrafélag barna með axlarklemmu,
Foreldrafélag barna með Tourette-heilkenni,
Foreldrafélag geðsjúkra barna og unglinga,
Foreldrafélag misþroska barna
Foreldrafélag sykursjúkra barna og unglinga,
Foreldrasamtök fatlaðra
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum
Geðhjálp
Geðverndarfélag Íslands
Gigtarfélag Íslands
Greiningar- og rágjafarstöð ríkisins
Heimili og skóli - landssamtök foreldra
Hetjur - stuðningsfélag foreldra og aðstandenda langveikra barna á Akureyri og nágrenni,
Heyrnar- og talmeinastöðin
Heyrnarhjálp
Hlutverk.is < verndaður starfsvettvangur
Íslensk ættleiðing
Íslenska dyslexíufélagið
Jafningjafræðsla framhaldsskólanna
KFUM og KFUK
Landssamtök áhugafólks um flogaveiki
Landssamtökin Þroskahjálp
LAUF - Foreldrafélag flogaveikissamtakanna,
Leikfangasafn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins
Lestrarmiðstöð KHÍ
Málbjörg, félag um stam
Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
MG-félag Íslands, félag sjúklinga með vöðvaslensfár
MND-félagið, hreyfitaugahrörnun
Neistinn - styrktarfélag hjartveikra barna,
Parkinson-samtökin
PKU- félagið á Íslandi, félag um arfgenga efnaskiptasjúkdóma
Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála
RauðaKross-húsið
SÁÁ, samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann
SAMFÉS - samtök félagsmiðstöðva
SAMFOK
SAMKÓP
Samtök sykursjúkra
SÍBS, samtök íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga
Sjálfsbjörg - Landssamband fatlaðra
SKB - Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna,
Slysavarnafélag Íslands - Unglingaadeildir
SPOEX, samtök psoriasis- og exemsjúklinga
Stígamót
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Styrktarfélag vangefinna
Tourette-samtökin
Umferðarskólinn Ungir vegfarendur
Umsjónarfélag einhverfra
Ungmennafélag Íslands
Upplýsinga- og menningamiðstöð nýbúa
Vímulaus æska - foreldrasamtök
Æskulýðsráð ríkisins
Æskulýðsráð þjóðkirkjunnar

Efnisþættir sem flokkast undir A - G
Efnisþættir sem flokkast undir H - L
Efnisþættir sem flokkast undir M -Æ
Efst á þessa síðu * Á forsíðu *