1. Hvernig skiptist áfanginn TÖL-102?
Word 50% og Excel 50%
Word 40% og Excel 60%
Word 40% og Excel 40% og viðbót 20%
Word 40% og Excel 60%

2. Hvað eru verkefnaskil?
Skil á milli verkefna
Nemandinn sýnir verkefnin
Kennarinn fer yfir verkefni nemandans
Kennarinn fer yfir verkefnin með nemandanum

3. Hvenær eru fyrstu verkefnaskil?
17. september
20. september
23. september
27. september

4. Hversu góð mæting þarf að vera?
100%
90%
85%
80%

5. Maður getur gert verkefnaskil
eftir að prófin eru byrjuð.
þrenn í einu
tvenn í einu
ein í einu

6. Hvernig notar maður Gátlista?
Til að gæta sín í meðferð tölvunnar og koma í veg fyrir að hún frjósi.
Til að fara yfir öll atriðin og merkja við þegar hverju atriði lýkur.
Hafa við höndina og lesa áður en byrjað er á verkefni.
Prentar hann út.

7. Hvert sækir maður þær skrár sem nota þarf með æfingunum?
Til kennarans.
Inn á skólanetið.
Inn á MK-miðstöðina.
Inn á netfangið sitt.

8. Hvað dugir ekki til að ná´TÖL-102 með lágmarkseinkunn?
Word-hlutinn
Word-hlutinn og hálfur Excel-hlutinn.
Word-hlutinn og Excel-hlutinn.
Word-hlutinn, Excel-hlutinn og viðbótin.

9. Hvar stendur maður ef maður aðeins getur lokið við Word-hlutann og fær aðeins 4 í einkunn?
Verður að byrja upp á nýtt á næstu önn.
Verður að skipta um skóla.
Nær áfanganum TÖL-101 og tekur Excel á næstu önn.
Byrjar á næstu önn þar sem frá var horfið.

10. Hvar finnur maður yfirlit yfir þær kröfur sem MK gerir til nemenda sinna um kunnáttu í Word og Excel?
Á GEO.-vefnum.
Í skjalinu: MK-reglur og nytsamar upplýsingar.
Í Word/Excel kröfulýsingum.
Í Word/Excel leiðbeiningum.

11. Hvernig kemur maður á framfæri nafnlausum athugasemdum um kennslu og kennsluefni í áfanganum TÖL-102?
Með því að senda tölvubréf til kennarans.
Með því að nota Word- eða Excel - stiklurnar.
Með því að nota áfangamatið.
Með því að hringja í kennarann.

12. Á MK-miðstöðinni eru leiðbeiningar um fyrstu skrefin við að opna heimasíðu. Þar er leiðbeint um
að gera flottar heimasíður.
að leita að góðum fyrirmyndum að heimasíðum sem hafa má til hliðsjónar þegar maður býr til sína eigin heimasíðu.
Hvað maður gerir þegar maður vill búa sér til heimasíðu en hefur ekki hugmynd um hvernig maður á að fara að því.
Hvernig maður notar músina til að músa á tengingar til að opna vefsíður og heimasíður sem maður vill skoða.

13. Á MK-miðstöðinni er að finna leiðbeiningar og aðstoð við tölvu-umsjónarmenn. Með orðinu tölvuumsjónarmaður er ekki átt við þá sem
læra á tölvur.
eiga tölvur.
nota tölvur.
ekki nota tölvur.

14. Þegar maður þarf að fá svör við spurningum um námsefni og kennslu í áfanganum TÖL-102 getur maður alltaf
spurt kennarann.
spurt deildarstjórann.
farið á MK-miðstöðina
spurt aðra nemendur.

15. Ef maður leitar svara á MK-miðstöðinni og finnur ekki þá er best að
senda fyrirspurn til GÓP
fletta upp í kennslubókinni.
leita betur.
skoða gátlistann.

16. Við verkefnaskil númer 3 getur maður fengið einkunnina
4
5
6
7

17. Þegar maður hefur lokið öllum verkefnum í TÖL-102 er eitt eftirtalinna atriða ekki rétt:
Maður fær einkunnina 10.
Maður getur haldið áfram of bætt við sig einni einingu. Lokið TÖL-103.
Maður fær frí úr áfanganum það sem eftir er annar.
Maður þarf að mæta í alla tíma sem eftir eru af önninni.

18. Hvernig er einfaldast að fá nafn sitt á lista MK-sérsveitarinnar?
Tala við GÓP.
Skrifa upplýsingar á blað og leggja fyrir framan nefið á GÓP.
Nota innritunarformið á MK-miðstöðinni.
Skrifa sig sjálfur á listann.

Hlutfall réttra svara =
Rétt svör: