Forsíða  

Ferlalisti
Stiklulisti * GPS-torg

160903 Ferlaleiðir (OZI-MPS)
Skýringar Ferlar í Nobeltec Visual Series bera að mestu sömu nöfn, en nokkrum ferlum
þar hefur verið skipt í tvo eða fleiri hluta og nöfnum breytt til samræmis.

(V) aftan við leiðaheiti táknar að leiðin sé að mestu eða öllu leyti á vegi og
(S) aftan við leiðaheiti táknar að leiðin sé að mestu eða öllu leyti á snjó.
(V/S) táknar að leiðin byrji og/eða endi á vegi og
(B) táknar að ýmist hafi verið ekið á vegi eða snjó.


Svæðaskipting

Leiðum og ferlum hefur verið skipt upp í svæði til að auðvelda yfirsýn og leit í safninu. Skiptingin er í grófum dráttum á þessa lund:

Austurland:
Frá Skeiðarársandi norður með Vatnajökli og Skjálfandafljóti að vegi 1, síðan sunnan vegarins og til Vopnafjarðar.

Austan Þjórsár – nyrðra svæði:
Sunnan Nýjadals, norðan Hrauneyja og Sveinstinds milli
Þjórsár og Vatnajökuls.

Austan Þjórsár – syðra svæði:
Sunnan Hrauneyja og Sveinstinds milli Þjórsár,
Vatnajökuls og Skeiðarársands.

Norðurland:
Norðan Hofsjökuls frá Langjökli í Hrútafjörð, að Skjálfandafljóti og norðan vegar 1 til Vopnafjarðar.

Vesturland:
Frá Gullfossi að Hagavatni og norður með austanverðum
Langjökli í Hrútafjörð.

Vestan Þjórsár:
Sunnan Hveravalla og Hofsjökuls milli Langjökuls og Þjórsár.

Ýmis minniháttar frávik eru í þessari skiptingu, en í megindráttum fylgir leið því svæði þar sem hún hefst og/eða þar sem meginhluti hennan liggur.
 

Austurland Austurland
* Austan Öxnadals við Skjálfandafljót – Réttartorfa – Svartárkot (V)
Hagakvíslar – Skjálfandafljótsbrú – Bárðarlaug (V)
Skjálfandafljótsbrú – austan Öxnadals við Skjálfandafljót (V)
Snæfell – Grímsfjall – Jökulheimar (S)
Vegur1 – Vesturdalsvötn – Grágæsadalur + að Brúarjökli (á slóð að mestu)
Öskjuleið: Hrossaborg – Víti. (á slóð, nema Öskjuop – Víti) (V)
Austan Þjórsár
nyrðra svæði
Austan Þjórsár – nyrðra svæði
* Breiðbaksleið: Jökulheimar – Sveinstindur (V)
Búðarháls (V
Heljargjá – Þröskuldur + Gjáfjöll – Bláfjöll (V)
Hrauneyjar-Hrauneyjafell-Sigölduvirkjun-Vatnsfellsvirkjun (V)
Hrauneyjar – Þúfuvötn – Sóleyjarh. – Setrið (á vegi að Sóleyjarh.)
Jökulheimaleið + Buxaklauf (V)
Jökulheimar-Langisjór(oft í vatninu)-Sveinstindur (V)
Jökulheimar-Skaftá-Fremri Eyrar (á slóð að mestu)
Nýidalur – (Kvíslavötn) - Versalir (V)
Skjálfandafljótsbrú-Gjallandi-Svarthöfði-Sveðja (V)
Sóleyjarhöfði – Fjórðungakvísl – Sandbúðir – Nýidalur (V)
Sveðja – Hágöngur – Sprengisandsvegur (V)
Sveðja-Jökulheimar (V)
Veiðivatnaskáli – Hófsvað (V)
Veiðivötn-Litlisjór- Hraunvötn+Hófsvað (V)
Versalir – (Kvíslavötn) – Nýidalur (S)
Þórisósleið + Kambar-Botnafjöll (V)
Þúfuvötn-Kvvv+Hámýrar+Miðleið-Nýidalur-Kistualda-Kvvv. (V-S)
Austan Þjórsár
– syðra svæði
Austan Þjórsár – syðra svæði
 
* Dalakofinn – Mundafellsháls – Rauðkembingar - Landvegur (V)
Dalakofinn – Rangárbotnar – Foss – Keldur (S/V)
Dómad.leið–Krakat.–Mundafellsháls–Breiðask.–Fj.baksv. syðri (V)
Emstrur – Mælifellssandur – Öldufellsleið (V)
Faxasund (langleiðina í Faxasund) (V)
Fimmvörðuháls (á slóð neðan til)
Fjallab.leið N að hl. (Hófsvað-Svartikrókur-Eldgjá-Búland (V)
Fremri Eyrar-Miklafell-Vegur 1 (V)
Hrafntinnusker frá slóðam. Mógilshöfðaleið við Dalamót (V/S)
Ísakot – Landmannaleið - Dyngjuleið – Landmannalaugar (V, að mestu)
Mógilshöfðaleið frá Kringlu að Dalakofa (V)
Múlakv - N-Höfðabrekkuheiðar –Fagradalsá (V)
Skarfanes – Þjófafoss (V)
Sólheimar–Mýrdalsjök.-Eyjafjallajökull-Hamragarðaheiði (á slóð utan jökla) Sveinstindur-Skaftárleiðir-Hólaskjól (V)
Þórsmerkurleið (Nauthúsagil – Tungnakvísl + Húsadalur) (V)
Norðurland Norðurland
* Fjórðungsvatn – Galtaból – Inghólsvatn (S/V)
Hnjúkskvísl - Laugafell – Bergland (á slóð að miklu leyti)
Kísilvegur – Þeistareykir – Kelduhverfi (V) + Reykjaheiði – Húsavík (S)
Kjalvegur – Grettishæð – Fljótsdragaskáli (á slóð að mestu)
Laugafell-Bergvatnskvísl-Spr.sandsv.forni (á slóð að mestu)
(Laugafell) Strangilækur-Runukvísl-Ingólfsskáli/áleiðis til Skagafjarðar
(á slóð að miklu leyti)
Miðfjörður – Hnúabaksskáli - Skammá (slitróttur ferill, á vegum & slóðum)
Nýidalur – Bárðardalur (V)
Skagafj.-Skiptabakki(á slóð)-Ingólfsskáli (á snjó að mestu og ekki besta leið)
Öxarfjarðarheiði + 7 km suður að Búrfellsheiði (V)
Vesturland Vesturland
* Arnarvatn mikla – Skeljaháls (B)
Arnarvatn mikla – Fljótsdrög - Hveravellir – Strýtur – Svartárbotnar (S)
Arnarvatnsheiði Refsveina-Álftakr.-Flugv.-Hvannamói-Hlíðarvatn (V)
Dímon – Skagi (sunnan Hlöðuvalla) + Skagahorn – í átt að Miðdalsfjalli
Djúpavatnsleið (V)
Gjábakki-Dímon-Þjófahraun (á vegi að Bragabót, síðan á snjó að mestu)
Gjábakki-Skriðan (slóð, krækir inn í Langadal)
Helgafell – Valahnúkar (ofan Kaldársels) (V)
Hlöðufellsleið (Kjalvegur-Sandfell) + Haukadalsheiði-Geysir (V)
Hveravellir-Litla Oddnýjargil-Þursaborg-Kaldidalur (S)
Kaldadalsleið frá Þingvöllum að Húsafelli + að Langjökli (V)
Langavatnsdalur (Mýrar – Dalir) (V)
Lágafell(við Sandkluftavatn)-Skriðan (um Eyfirðingaveg) (V)
Mosfellsheiði (Nesjavallavegur – Þingvallavegur, vestan Grafningsvegar) (S)
Skagi – vestan Hlöðufells og Þórólfsfells að Hlöðufellsleið (V)
Skeljaháls-Úlfsvatn (V)
Þursaborg – Kirkjuból – Péturshorn – Djöflasandur – Hveravellir (S)
Þursaborg – Vestari Hagafellsjökull – Tjaldafell (S)
(slæm leið frá jökli, betra fara austar)
Vestan Þjórsár Vestan Þjórsár
* Árbúðir – Hveravellir (B)
Árbúðir – Hveravellir – Kúlukvísl (B)
Bláfellsháls-að jökli við Skálpanes (V)
Blöndulón – Hveravellir – Setrið – Þúfuvötn (vetrarleið) (S)
Fjórðungssandur-Hnífárbotnar-Setrið + Tjarnarver-Bólstaður (V)
Gljúfurleitaleið að vm. Tjarnarver (V)
Gullfoss-vm. að Beinahól (V)
Gullfoss –Svartárbotnar - Hveravellir (á vegi sunnan til)
Hólaskógur-Gjáin-Þjórsárdalur (V)
Kerlingarfjallahringur – Setrið (S)
Kjalvegur-Beinahóll (V)
Kjölur (slm. Fremstaver) Hveravellir-Fagrahlíð-Langjökull-Kaldidalur (V/S)
Leppistungur-(Kerling)-Jökufallsbrú (V)
Mosalda-Klakkur-Setrið (V)
Setrið – Blautukvíslargljúfur – Nautalda – Ólafslaug (S)
Setrið-Illahraun-Kerlingarfjöll-Kjalvegur (V)
Setrið-Nyrðri Seta-Setrið (S)
Setrið – Sóleyjarhöfði – Þúfuvötn (S/V)
Skúmstungur – Sultarfit – Setrið (S)
Svartárbrú - Kjalhraun – Þjófadalir (S)
Tangaleið frá Sandöldu við Leppistungnaleið að Hólaskógi við Bleikkollugil. (V)
Einnig hliðarleið suður undir Laxárgljúfur. (V)

 Efst á þessa síðu * Forsíða