ForsíðaGÁMES-þróun við MK

Yfirlit yfir frá 1995-2000

Lög 1995 Greining Áhættuþátta og Mikilvægir EftirlitsStaðir - skammstafað: GÁMES gæðakerfið.

Lögin eru sett meðal annars fyrir tilstilli fagfólks í matvælaiðnaðinum og strax ári síðar ákveður skólameistari MK í samráði við deildarstjóra hótel- og matvæladeildar skólans að unnið skuli að því að taka kerfið upp í starfi skólans og flétta það inn í kennsluna.

Starfshópur Sá starfshópur sem vann undirbúningasstarfið samanstóð af kennurum Hótel- og matvælaskólans, ræstingafólki, deildarstjórum og auk þess tveimur ráðgjöfum frá stofnunum utan skólans. Stjórnandi starfshópsins var einn af kennurum skólans.
Leiðbeiningar Samdar voru leiðbeiningar um vinnubrögð við umgengni og þrif á hverju einasta matartæki skólans, umgengni í eldhúsum og verknámsstofum og reglur jafnt fyrir nemendur, kennara og gesti. Þetta starf var að mestu leyti unnið af kennurum og deildarstjórum.
Kennsluefni GÁMES - gæðakerfið er fjölþætt og efni þess var fléttað inn í allt námsefni Hótel- og matvælaskólans. Starfshópurinn annaðist alla þá aðgerð og sums staðar fylgdu með leiðbeiningar umfram sjálft kennsluefnið.
2000 vor:
upptaka
Þótt kennararnir hafi sjálfir unnið upp hið nýja kennsluefni mun næringarfræðingur koma sérstaklega til aðstoðar í byrjun annar. Hann mun bæði kenna og vera kennurum til liðs.
Mat Starfshópurinn er að vinna í að móta eftirlitskerfi með framkvæmdinni og mat á því hvernig til tekst til að geta sem fyrst gert sér grein fyrir þeim atriðum sem breyta þarf til batnaðar.

Efst á þessa síðu * Forsíða