GÓP-fréttir

Uppfært 30.07.2000

Var þar ...

Starfsþáttatal:
Upprifjun til að tína saman lista yfir ýmsa starfaþætti sem GÓP hefur unnið að.
Ekki er víst að listinn sé nytsamur en gerð hans vakti ritaranum nokkra upprifjunargleði.

Kennsla
1960-2000
Kennslustörf hafin í janúar árið 1960 við grunnskóla, síðan við unglinga- og gagnfræðaskóla. Frá 1972 og 73 við Menntaskólann í Kópavogi þegar hann var stofnaður til ársins 2000. Gegndi þar flestum störfum en var þó aldrei áfangastjóri og skólameistari aðeins í afleysingum í starfi aðstoðarskólameistara um 5 ára skeið. Kenndi lengst af stærðfræði til stúdentsprófs í stærðfræðideild og var deildarstjóri í stærðfræði en kenndi nokkur ár sálarfræði og einnig stjórnunarfræði á viðskiptabraut. Samdi stundaskrár skólans í nær 20 ár og var námsráðunautur í mörg ár.

Frá 1990 eingöngu kennt á tölvur, bæði notkun skrifstofuforrita (ritvinnsla, töflureikningur, gagnagrunnur, glærugerð og framsetning svo og internetnotkun og vefsíðugerð) og einnig forritun og hugbúnaðargerð. Þar fylgdi umsjón með tölvunetinu.

Sumarstörf Starfaði á námsárum í menntaskóla á sumrin við landmælingar og svo við raflínulagnir. Vann eitt sumar eftir stúdentspróf verkamannavinnu við byggingar í Reykjavík og annað sumar með tengdapabba sem þá var bóndi og rak búið á Laugarvatni. Það var þá eitt stærsta kúabú landsins. Tvö sumur skrifstofustjóri söltunarstöðvanna Hafsilfurs og Borga á Raufarhöfn. Eitt sumar við veiðivörslu í Kjósinni. Annað sumar við vatnamælingar og aurburðarrannsóknir í Tungnaá við Jökulheima undir vestanverðum Vatnajökli og í sex sumur Þórsmerkurvörður fyrir Ferðafélag Íslands og Skógrækt ríkisins. Það var verktakastarf þar sem þurfti einnig að ráða starfsfólk, reka verslun og hafa alla aðdrætti á eigin hendi.
Lögfræðistörf
(!)
Starfaði á sjöunda áratugnum að bæjarmálum í Kópavogi og var þá um sinn ritsjóri bæjarmálablaðs. Formaður stjórnar Bókasafns Kópavogs og síðar fulltrúi í Skólanefnd Kópavogs og í Fræðsluráði Reykjanesumdæmis.

Hlaut sérstaka og mjög hagnýta reynslu við atburðarás sem hófst með því að samantekin greinargerð fyrir Skólanefnd fór vegna athugaleysis með fundargerðum bæjarstjórnarinnar í fjölmarga óviðkomandi staði. Einhvers staðar var hún send til dagblaðs sem birti úr henni útdrátt sem að lokum varð tilefni bæjarstjórnarmanna að bóka um mig óhróður á fundi bæjarstjórnar.

Stefndi til ómerkingar ummælunum og birtingarkostnaðar við samsvarandi birtingu. Flutti málið sjálfur bæði fyrir undirrétti í Kópavogi og fyrir Hæstarétti og dómur féll mér í hag á báðum stöðum. Niðurstaðan áréttaði fyrir stjórnendum bæjarfélaga að ummæli þeirra á fundum bæjar- og sveitarstjórna eru ekki friðhelg með sama hætti og ummæli alþingismanna í ræðustóli á Alþingi. Samkomulag varð um að bæjarstjórn birti stutt bréf frá mér í fundargerð sinni og ég gaf í bæjarsjóð þá upphæð sem mér var dæmd í birtingarkostnað. Þetta reyndist afar fræðandi bæði um lögfræði, málatilbúnað og málflutning og hefur sú reynsla oft komið til góða síðan.

Friðargæsla
(!)
Vann á námsárum í Osló meðfram náminu sem næturvörður á stúdentabænum. Með því fylgdi það sérstaka verkefni að tryggja friðinn á ölstofu sem þar var rekin - eða réttara sagt: vera þar útkastari. Til allrar hamingju þurfti yfirleitt ekki að beita öðru en fortölum.
Störf fyrir
HÍK

Samningastörf
fyrir HÍK og BHM

Formennska og
verkefnastjórnun
fyrir Orlofssjóð
BHM
Starfaði frá 1980 til 1989 að margvíslegum málum fyrir Hið íslenska kennarafélag. Var ritstjóri Kennarablaðsins, málgagns HÍK, skrifaði í það greinar, aflaði auglýsinga og las prófarkir að því og síðar einnig að BHMR-blaðinu. Var formaður samninganefndar HÍK um sex ára skeið, átti sæti í stjórn þess, var fulltrúi þess og stjórnarmaður í BHMR þau sex ár. Á þessum árum var auðvitað sífellt verið að semja um kaup og kjör - bæði allra félagsmanna og einnig voru til umfjöllunar fjölmörg úrlausnarefni frá einstökum félagsmönnum. Sótti námskeið um samninga og samningatækni, hafði samstarf við systurfélög og samtök á Norðurlöndunum, kenndi á samninganámskeiðum á vegum BHMR og leiðbeindi trúnaðarmönnum BHMR og HÍK. Var um nokkurra ára skeið formaður Orlofssjóðs BHMR og sinnti landakaupum, kaupum og byggingu orlofshúsa, gerð verksamninga og eftirliti með framkvæmd þeirra. Var í sérstöku verkefnastjórnunar-starfi þegar álag var mikið vegna þessara framkvæmda.
Hugbúnaðar-
gerð
og þjónusta
Samdi árið 1989 hugbúnað til að annast úthlutun orlofshúsa Orlofssjóðs BHMR. Hugbúnaðurinn er skrifaður í hlutbundnu forritunarmáli og ræður við að afgreiða umsóknir þar sem hver umsækjandi getur raðað fjölda óska í innbyrðis forgangsröð. Óskafjöldi á hverri umsókn hefur verið á bilinu frá 1 til 200 en hámarksfjöldinn er hverju sinni margfeldi fjölda orlofsvikna og fjölda orlofsstaða. Forritið skoðar hvern nýjan umsækjanda og ef sá kemst ekki í sinn uppáhalds valkost spyr forritið þann sem þar er á fleti fyrir hvort hann geti ekki fært sig í annan stað sem hann hefur gefið upp sem jafngóðan. Eigi hann slíkan valkost en sá er upptekinn þá spyr forritið þann sem þar er sömu spurningar - osfrv. Finnist að lokum einn sem getur fært sig í lausan kost eru allir færðir til og hinn nýi kemst í sitt uppáhalds hús. Takist það ekki er á sama hátt reynt að koma honum inn í hans næsthelsta kost - og svo framvegis. Þessu forriti fylgir sérstakt gagnagrunnsforrit sem heldur utan um daglega vinnslu, skráningu á greiðslum og skilar listum og skýrslum fyrir bókhald. Forritið var í gangi við Orlofssjóð BHMR til vorsins 1999. Á þeim tíma var óskað margra viðbóta og ég bætti við það og breytti svo að lokum var það notað af mörgum tölvum á NT-neti. Forritið var ekki skrifað fyrir músarnotkun og með nýju starfsfólki var ákveðið að skipta um forrit til þessarar vinnslu. Nýja forritið ræður að vísu ekki við úthlutun af sama gæðaflokki og mitt forrit. Það er hins vegar notað við fleiri orlofssjóði, söluna og eftirfylgnina annast stórt fyrirtæki með mannafla - og við það má nota músina. Það létti óneitanlega á mér að losna undan þjónustukvöðinni þótt þessi hugbúnaðarviðskipti hafi á þeim árum fært mér nokkrar tekjur.
Bókaútgáfa og
innflutningur

Samning
kennslubóka,
samantekt bóka,
útgáfa,
innflutningur,
dreifing.

Flutti inn bækur um tíu ára skeið og dreifði þeim til verslana. Hef samið um það bil 15 kennslubækur um ritvinnslu, forritun og notkun gagnagrunnsforrits. Gaf þær út sjálfur og annaðist tilurð þeirra að öllu leyti með viðeigandi samningum við prentsmiðjur og önnur bókagerðarfyrirtæki. Þær eru þó ekki á markaði lengur - utan ein sem heitir Íslenska Access-bókin . Allar hinar eru orðnar úreltar - nema máske kennslubók mín í forritunarmálinu Pascal, en hún hefur aldrei verið formlega gefin út þótt hún hafi verið notuð í MK um fimm ára skeið. Tók saman og gaf út Nýju stóru söngbókina. Hef einnig unnið til útgáfu bók eftir annan höfund, gefið hana út og dreift. Þetta er ljóðabók sem ber nafnið Í erli dægranna og er eftir Pétur Sumarliðason.
Umboðsstörf Hef annast umsýslu með fjármál vandamanna þegar þeir hafa dvalið erlendis, gengið frá skjölum við fasteignaviðskipti þegar seldar hafa verið fasteignir án milligöngu annarra - og verið fyrirsvarsmaður og verkefnisstjóri húsfélags í Reykjavík.
Smíði og viðhald Hef búið í sama timburhúsinu undanfarin 30 ár - sem þó er að mörgu leyti ekki hið sama og í fyrstu. Hef endurbætt það á margan hátt og þá breytt því bæði að utan og innan. Hef þá notið úrvals aðstoðar en einnig unnið það mikið sjálfur. Hef lært þannig töluvert til trésmíða auk þess sem almennt viðhald timburhúsa krefst af hóflega fjáðum eiganda. Á þó fremur heiðurinn af viðhaldi utanhúss.
GÓP-fréttir Vefsíðan á internetinu http://www.gopfrettir.net hefur fyrirsögnina GÓP-fréttir og er þar skráð 10. árgangur. Það er framhald af pappírs-GÓP-fréttum sem áður voru gefnar út í 350 eintökum og dreift frá og með árinu 1990. Upplagið var stærra þegar kynntur var hugbúnaður og bækur og sérútgáfur voru notaðar til að skipuleggja samkomur og ættarmót. Almennar GÓP-fréttir kynntu viðtakendum áætlanir um hópferðir í hópbílum og hópferðir á fjórdrifsbílum og þar var einnig sagt frá ferðum sem farnar höfðu verið. Viðtakendur voru þeir sem farið höfðu í fyrri ferðir. 
>>

Tilteknir starfsþættir og viðfangsefni

Ritarinn komst yfir eyðublað þar sem taldir voru upp einstakir starfaþættir sem tengdust tilteknum störfum.
Hugmyndin er hér notuð við eftirfarandi upptalningu:

Ritarastörf:
 • Vélritun, nota fingrasetningu við tölvuborðið.
 • Viðskiptabréf hef ég skrifað bæði á íslensku og ensku.
 • Skýrslur hef ég samið frá eigin vettvangi og einnig unnið þær upp fyrir aðra.
 • Töflur hef ég búið til bæði í ritvinnslu og í töflureikniforritum.
 • Ársreikninga hef ég útbúið fyrir minniháttar rekstur og félög. Hins vegar hef ég ekki gengið frá ársreikningum fyrir viðameiri rekstur. Til þess hef ég notið aðstoðar endurskoðunarstofu.
 • Nei Ég hef ekki skrifað eftir diktafóni.
 • Ég hef unnið í ritvinnslu og kennt ritvinnslu í um það bil 15 ár. Einnig hef ég unnið upp smærri og stærri ritverk eftir samtíndum gögnum sem ég hef þurft að fella saman í nothæfar heildir.
 • Allt sem frá mér fer í rituðu máli hef ég sjálfur skrifað í ritvinnsluforriti. Þau ritvinnsluforrit sem ég nota nú eru:
  >> WordPerfect. sem ég kenndi í áratug, skrifaði um það kennslubækur og nota það til allra skrifta í dag. Þessi samantekt er skrifuð í Corel WordPerfect 8 Professional. Í því forriti skrifa ég einnig vefinn minn á internetinu að langmestu leyti. Það litla sem WordPerfect ekki ræður við geri ég í texta-ritþór - oftast í NotePad en nota þó öflugan WordPerfect Editor ef skrár eru stórar. Næstliðin ár hefur þó editorinn í MS-FrontPage verið notaður - en samt ekki FrontPage-heimasíðugerðarforritið.  
  >> Word 5, Word 6, Word 97 og Word 2000 sem ég hef kennt næstliðin ár eftir að Microsoft náði yfirhöndinni á markaði skrifstofuforrita. Allir þeir sem netið nota geta hagnýtt sér leiðbeiningar sem ég hef skrifað um notkun Word-forritsins. Þær eru inni á vefsíðu minni http://www.gopfrettir.net undir Vefskólinn. Þar sést við hvaða kennslubók er miðað og reynslan sýnir að síðan getur hver einstaklingur bjargað sér sjálfur - hvar sem hann býr á landinu - eða í örðum löndum.
 • Ég hef unnið með Windows 3, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 og WindowsXP. Ég set þessi stýrikerfi upp á tölvur sem koma með tóma diska eða þegar skipta þarf um harða diska í tölvum.
 • Nei Macintosh-tölvur hef ég lítið notað og aldrei unnið á þær nein verkefni.
 • Næstliðin ár hef ég notað töflureikninn Excel 5, Excel 6, Excel 97 og nú Excel 2000. Um þann töflureikni er að finna leiðbeiningar eins og fyrr sagði um Word-forritið og á sama stað á vefsíðu minni. Reynslan sýnir að þær duga þeim sem heima situr.
 • Ég nota fax. 
 • Reiknivél hef ég notað með viðeigandi fingrasetningu.
Tölvuþekking
 • Kerfisfræði er starfsheiti sem almennt er notað um þá sem starfa við forritun en hafa næsta lítið aflað sér menntunar í skóla. Eftir 8 ára tölvunotkun og tölvukennslu stundaði ég liðlega árs nám í tölvunarfræði við háskóla Íslands og háskólann í Osló og bætti síðan við námskeiðum um stýrikerfi og netstjórnun.
 • Forritað hef ég. Fyrst í Basic, TrueBasic, Comal og einhverjum fleirum forritunarmálum. Síðar í Simula, Fortran, dBASE3, C++ og Pascal. Síðast hef ég kynnt mér Visual Basic og Delphi og notað Java Script. Lotus Notes hef ég notað en ekki stjórnað. Internetforritun er stórt svið og þar er margt nýtt í gangi en að því marki sem minn vefur ber með sér stunda ég internetforritun.
 • Ég er sjálfsagt tölvari - en mér segir þó svo hugur um að það starfsheiti eigi við hvern þann sem situr eitthvað við tölvu. Yfirleitt sit ég við tölvuvinnslu 8 - 10 klukkustundir á hverjum einasta degi.
Gjaldkera og
bókhaldsstörf
 • Tékkhefti hef ég annast og greitt úr því bæði fyrir söltunarstöðvarnar á Raufarhöfn og fyrir Orlofssjóð BHMR. Í mínum eigin rekstri hef ég auk þess gegnt öllum störfum en haft bókhaldsstofu til að ganga frá framtali og ársreikningi.
 • Ég hef fært sjóðsbók.
 • Ég hef skrifað út reikninga og innheimt þá.
 • Ég handfærði bókhald eftir kúnstarinnar reglum í bókhaldsnámi til stúdentsprófs.
 • Ég hef unnið við merkingu fylgiskjala.
 • Nei Ég hef ekki fært bókhald í tölvu - en ég hef liðsinnt nemendum um notkun TOK-bókhaldsforrita.
 • Ég annaðist uppgjör við starfsfólk söltunarstöðvanna sem ég starfaði við á Raufarhöfn og reiknaði laun þess.
Áætlanagerð
og/eða bankastörf
 • Fjárhagsáætlanir hef ég unnið, greiðsluáætlanir og raunar söluáætlanir og kostnaðaráætlanir. Framkvæmdir hjá Orlofssjóði BHMR kröfðust verulegrar áætlanagerðar og verkefnisstjórnunar. Þessa var einnig þörf fyrir minn eigin rekstur.
 • Ég hef stundað viðskipti með hlutabréf og einnig með skuldabréf og víxla.
Önnur störf
 • Afgreiðslustörfum hef ég sinnt. Allt frá því að afgreiða þá sem komu á skrifstofu söltunarstöðvanna á Raufarhöfn og í verslun minni í Þórsmörk til þess að afgreiða á skrifstofu MK og á skrifstofu Orlofssjóðs BHMR.
 • Sölustörfum hef ég gegnt. Ég hef þurft að selja þær bækur sem ég hef gefið út og þær sem ég flutti inn. Ég skilgreini mig þó ekki sem umtalsverðan sölumann.
 • Lagerstörf mín hafa nú ekki verið á stórum lagerum stórra fyrirtækja. Ég hef þó þurft að hafa umsjón með birgðahaldi og láta pantanir og dreifingar haldast í hendur við seljanleika vörunnar.
 • Útkeyrsla og útréttingar hafa verið í mínum verkahring.
 • Ég hanna að öllu leyti þá prentgripi sem frá mér fara. Í skýrslugerðum og samantektum fyrir aðra hanna ég iðulega efnistök og framsetningu og frágang. Ég hanna allan hugbúnað sem frá mér fer, bæði að innihaldi og uppbyggingu og allt sem snýr að viðmóti við notandann. Auk þess hef ég hannað endurgerð húss míns, sem er timburhús, og fylgt hönnuninni eftir með trésmíði, raflögnum og einangrun bæði innanhúss og utan.
Ýmis
skrifstofustörf
 • Ég hef skráð gögn.
 • Nei Ég hef ekki stundað innslátt bókhaldsgagna utan skráningu í sjóðsbók.
 • Ég hef gætt síma.
 • Ég hef leyst af á símaskiptiborði.
 • Ég hef tekið á móti viðskiptavinum.
 • Nei Ég hef ekki unnið sérstaklega við flokkun skjala - og hef ekki menntun í skjalavörslu.
 • Ég hef undirbúið fundi og oft stjórnað þeim.
 • Ég tek gjarnan að mér fundarritun og nýti það hlutverk til að stuðla að skipulegum framgangi fundarefna og skilmerkilegri afgreiðslu þeirra.
 • Nei Hraðritun kann ég ekki.
 • Bréf skrifa ég á eigin vegum.
 • Ég sem skýrslur um ýmis efni - og ég hef annast skýrslugerðir fyrir aðra.
 • Ég hef útbúið toll- og innflutningsskjöl.
 • Nei Ég hef ekki útbúið útflutningasskjöl með vörum sem ætlað er að selja til útlanda.
 • Ég hef sinnt verðútreikningum.
 • Ég hef unnið við þýðingar - einkum úr ensku en einnig úr þýsku og norðurlandamálum.
Sérfræði-
og/eða
stjórnunarstörf
 • Auglýsingastjóri var ég við dagblað eitt haust í afleysingum fyrir 35 árum.
 • Fjármálastjórn í eigin rekstri og líka hafði ég yfirumsjón með fjármálastjórn Orlofssjóðs BHMR og flutti aðalfundum starfsskýrslur sem ég tók saman.
 • Framkvæmdastjórn í mörgum verkefnum Orlofssjóðsins og einnig sem aðstoðarstjórnandi við MK og svo auðvitað þar sem ég stundaði eigin rekstur.
 • Framleiðslustjórn við bókaútgáfu. Það á líka við um markaðs- og sölustjórn á þeim vettvangi.
 • Verslunarstjóri var ég við rekstur minn í Þórsmörk.
 • Tölvumál við MK heyrðu undir mig meðan ég var aðstoðarskólameistari. Ég var einnig til skamms tíma deildarstjóri tölvufræða og tölvumála.
 • Þjónustustjórn var á minni könnu í viðskiptum við félagsmenn Orlofssjóðs BHMR. Mörg slík verkefni voru einnig í mínum höndum við MK meðan ég gegndi þar starfi aðstoðarskólameistara.
Mannaforráð Starfsmenn MK hafa verið um 60 og nemendur um 350 þegar ég var þar aðstoðarskólameistari. Síðan hefur fjöldi starfsmanna tvöfaldast og fjöldi nemenda fjórfaldast.

Deildarstjórn við framhaldsskóla fylgja ekki mannaforráð. Hlutverk deildarstjóra er að vera í fyrirsvari fyrir deildina, viðfangsefni hennar og starfsmenn og hafa frumkvæði að samstarfi starfsmanna og samræmingu milli þeirra og við aðrar deildir skólans.

Félagsstörf Störfin fyrir stéttarfélagið voru að sjálfsögðu félagsstörf þótt þeirra hafi verið getið undir liðnum fyrri störf sökum þess að þeim fylgdu margvísleg verkefni sem reyndust mjög menntandi á nýjum sviðum. Margvísleg nefndarstörf, stjórnunarstörf og skipulagsstörf fylgdu með - svo og fundaferðir um allt land hér heima og til allra hinna Norðurlandanna. Störf sem aðstoðarskólameistari MK drógu ritarann einnig inn í verk sem oft voru meira í ætt við félagsstörf svo sem barátta fyrir tilveru MK í nokkru róti sem á þeim árum varð í Kópavogi. Þar var um að ræða hlutverk eins og framsögu, innlegg og fundastjórn á almennum borgarafundum um málefni skólans. Af ýmsum tilefnum voru setnir fundir í menntamála- og fjármálaráðuneyti á þessum árum og setið í samstarfsnefndum og stjórnum með fulltrúum úr þeim ráðuneytum.
Íþróttir og
áhugamál
Iðka ekki venjulega íþróttir en er nokkuð fíkinn í að leita lausna á margvíslegum þrautum og stunda sund og heit böð til yndisauka og vellíðunar. Hef stundum verið dreginn til þátttöku í skákmótum með samstarfsmönnum mínum vegna rósrauðrar fornsögu úr íslenska skák-landsliðinu 1962. Spilaði á þeim árum líka keppnis-bridge.

Skipulegg og stýri ferðum um byggðir og þó einkum um óbyggðir og jökla. Ók eitt sinn þýsku sjónvarpsmyndateymi um landið og annaðist öðru sinni norskan ferðahóp - en í aðrar ferðir fara með allmargir félagar nokkuð reglubundið. Þeir nefna hópinn Gíslavinafélagið. Á sumrin er farið á hópbíl en á haustum og vetrum á fjórdrifsbílum. Stærð hópsins hefur verið á bilinu frá 4 til 104 og bílafjöldi frá einum hópbíl til 22 fjórdrifsbíla. Það er margt sem þarf að hafa í huga og margt skarið af að taka við ferðir um hálendið á öllum tímum árs þegar meginmarkmiðið er að allir hafi gleði af og góða endurminning. Í för eru þá bæði þaulvanir fjallfarar og nýliðar í ferðamennsku. Ef til vill mundi það geta talist til einhverra íþrótta að hlaupa og leita leiða, kanna snjó og ísa og leita vaða og vaða þau straumvötn sem fara þarf yfir. Til þess reyndist vatnamælingasumarið í Jökulheimum sérstaklega nytsamur og mikilvægur námstími.

Hef - frá 1994 - tekið ferðamyndir á myndband. Hef ekki aflað menntunar um gerð slíkra mynda - annarar en þeirrar sem allir áhorfendur sjónvarps og kvikmynda öðlast við áhorfið. Sökum þess hversu tímafrekt er að klippa saman myndir er sú línan lögð við upptökuna að hún geti orðið viðunandi atburðarík og áhorfsleg án klippingar - og hefur tekist það þolanlega.

Forsíða GÓP-frétta * Efst á þessa síðu