GÓP-fréttir
FKE-vefurinn
 
Lög FKE
 
Laga-
saga
Lagasagan
 2018 7. apríl: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 2018:
7. apríl
2018

Efst!

Lög

Félags kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Félagið heitir Félag kennara á eftirlaunum og á aðild að Kennarasambandi Íslands. Félagssvæðið er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
   

 • 2. gr. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna Kennarasambands Íslands sem komnir eru á eftirlaunum,

  • halda fundi og námskeið,
  • tilnefna fimm fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands,
  • efla félagsstarf meðal félagsmanna FKE,
  • gæta hagsmuna lífeyrisþega.
    
 • 3. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar í Kennarasambandi Íslands, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðasttöldu hafa þó hvorki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti njóta þeir fullra félagsréttinda.
   

 • 4. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í apríl og boðaður með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
   

 • 5. gr. Dagskrá aðalfundar:

  • Skýrsla stjórnar
  • Ársreikningar félagsins
  • Kosning stjórnar
  • Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
  • Lagabreytingar
  • Önnur mál
    
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður skal kosinn árlega og 2 meðstjórnendur til tveggja ára. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 6 ár samfellt í stjórn. Kjósa skal tvo menn í varastjórn til eins árs í senn og tvo skoðunarmenn reikninga. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaka félaga til að sinna tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
   

 • 7. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi breytingarnar verið kynntar í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.

 2017 5. maí: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 2017
6. maí
2017
 

Efst!

Lög

Félags kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Félagið heitir Félag kennara á eftirlaunum og á aðild að Kennarasambandi Íslands. Félagssvæðið er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
   

 • 2. gr. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna Kennarasambands Íslands sem komnir eru á eftirlaun,

  • fylgjast með og vinna að gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn Kennarasambands Íslands,
  • halda fundi og námskeið,
  • tilnefna fimm fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands,
  • efla félagsstarf meðal félagsmanna FKE,
  • gæta hagsmuna lífeyrisþega.
    
 • 3. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar í Kennarasambandi Íslands, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðasttöldu hafa þó hvorki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti njóta þeir fullra félagsréttinda.
   

 • 4. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í apríl og boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. Á aðalfundi, sem haldinn er sama ár og þing Kennarasambands Íslands, skal kjósa tvo fulltrúa í Kjararáð Kennarasambands Íslands.
   

 • 5. gr. Dagskrá aðalfundar:

  • Skýrsla stjórnar

  • Ársreikningar félagsins
  • Kosning stjórnar
  • Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga. og eins til vara
  • Kosning tveggja fulltrúa í kjararáð Kennarasambands Íslands (þriðja hvert ár)
  • Lagabreytingar
  • Önnur mál
    
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður skal kosinn árlega og 2 meðstjórnendur til tveggja ára. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 6 ár samfellt í stjórn. Kjósa skal tvo menn í varastjórn til eins árs í senn og tvo endurskoðendur [skoðunarmenn reikninga]. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaka félaga til að sinna tímabundnum verkefnum á vegum félagsins. t.d. fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands.
   

 • 7. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi breytingarnar verið kynntar í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.

1999 15. maí: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1999
og tóku gildi þegar ný stjórn KÍ staðfesti þau í janúar árið 2000.
15. maí
1999
 

Efst!

Lög
Félags kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Félagið heitir Félag kennara á eftirlaunum og á aðild að Kennarasambandi Íslands. Félagssvæðið er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
 • 2. gr. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna Kennarasambands Íslands sem komnir eru á eftirlaun,
  • 1. fylgjast með og vinna að gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn Kennarasambands Íslands,
  • 2. halda fundi og námskeið,
  • 3. tilnefna fimm fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands,
  • 4. efla félagsstarf meðal félagsmanna FKE,
  • 5. gæta hagsmuna lífeyrisþega.
 • 3. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar í Kennarasambandi Íslands, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðasttöldu hafa þó hvorki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti njóta þeir fullra félagsréttinda.
 • 4. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í maí og boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. Á aðalfundi, sem haldinn er sama ár og þing Kennarasambands Íslands, skal kjósa tvo fulltrúa í Kjararáð Kennarasambands Íslands.
 • 5. gr. Dagskrá aðalfundar:
  • 1. Skýrsla stjórnar
  • 2. Ársreikningar félagsins
  • 3. Kosning stjórnar
  • 4. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara
  • 5. Kosning tveggja fulltrúa í kjararáð Kennarasambands Íslands (þriðja hvert ár)
  • 6. Lagabreytingar
  • 7. Önnur mál
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður skal kosinn árlega og 2 meðstjórnendur til tveggja ára. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 6 ár samfellt í stjórn. Kjósa skal tvo menn í varastjórn til 1eins árs í senn og tvo endurskoðendur. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaka félaga til að sinna tímabundnum verkefnum á vegum félagsins, t.d. fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands.
 • 7. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi breytingarnar verið kynntar í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1997 3. maí: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1997:
3. maí
1997
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar í Kennarasambandi Íslands, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í maí og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Reikningar félagsins miðast við aðalfund. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
  6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður skal kosinn árlega og 2 meðstjórnendur til 2ja ára. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 6 ár samfellt í stjórn. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til 1 árs í senn og 2 endurskoðendur. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. (Breytingar á 6. gr. taka gildi frá og með aðalfundi 1998.)
 •  7. gr. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaklinga til að sinna ákveðnum, tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
 • 8. gr. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur.
 • 9. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1994 10. sept.: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1994:
10. sep.
1994
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í maí og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Reikningar félagsins miðast við aðalfund. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
  6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Kjörtímabil stjórnar skal vera 2 ár. Annað árið skal kjósa formann sérstaklega og 2 meðstjórnendur. Hitt árið skal kjósa 2 meðstjórnendur. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 3 kjörtímabil samfellt (6 ár).
  Kjósa skal 2 menn í varastjórn til 1 árs í senn og 2 endurskoðendur.
  Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera.
 •  7. gr. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaklinga til að sinna ákveðnum, tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
 • 8. gr. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur.
 • 9. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1992 26. sept.: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1992:
26. sept.
1992
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í september og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má endurkjósa þrisvar.
 • 8. gr. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaklinga til að sinna ákveðnum, tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
 • 9. gr. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur.
 • 10. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1990 15. sept.: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1990:
15. sept
1990
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í september og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má endurkjósa tvisvar.
 • 8. gr. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaklinga til að sinna ákveðnum, tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
 • 9. gr. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur.
 • 10. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
 
1988 17. sept.: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1990:
17.
sept.
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í september og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má aðeins endurkjósa einu sinni.
 • 8. gr. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaklinga til að sinna ákveðnum, tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.
 • 9. gr. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur.
 • 10. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1984 28. maí: Svo breytt samþykkt á aðalfundi 1984:
28.
maí
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í september og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má aðeins endurkjósa einu sinni.
 • 8. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1981 30. maí: Eftir lagabreytingu aðalfundar 1981:
30.
maí
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og aðili að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB, Sambandi lífeyrisþega ríkis og bæja.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega á tímabilinu 15. maí til 15. júní og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má aðeins endurkjósa einu sinni.
 • 8. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1980 12. júní: Lög samþykkt á framhaldsstofnfundi 1980:
12.
júní
 

Efst!

Lög fyrir
Félag kennara á eftirlaunum

 • 1. gr. Nafn félagsins er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðar töldu hafa þó ekki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti hafa þeir full félagsréttindi.
 • 3. gr. Félagið er deild í Kennarasambandi Íslands og verði aðili að væntanlegum landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og utan.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir félagsmenn.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega á tímabilinu 15. maí til 15. júní og sé hann boðaður bréflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur ákveður félagsgjöld. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.
 • 6. gr. Stjórnina skipa 5 menn. Formaður sé kosinn sérstaklega á aðalfundi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Kjósa skal 2 menn í varastjórn til eins árs í senn og 2 endurskoðendur.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 1 ár en annarra stjórnarmanna 2 ár þannig, að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarmenn. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar, en víki þá og má ekki endurkjósa í það sinn. Formann má aðeins endurkjósa einu sinni.
  Ákvæði til bráðabirgða:
  Á stofnfundi skal kjósa alla stjórnina, formann, 4 stjórnarmenn og 2 varamenn og 2 endurskoðendur. Á aðalfundi 1981 ganga 2 menn úr stjórninni samkvæmt hlutkesti og skulu þá 2 menn kosnir í þeirra stað.
 • 8. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.
1980 1. mars: Fyrstu drög undirbúningsnefndar á stofnfundi 1980:
1.
mars
 

Efst!

Drög að starfsreglum fyrir lífeyrisþega í K.Í.
 • 1. gr. Nafn deildarinnar er: Félag kennara á eftirlaunum.
 • 2. gr. Rétt til aðildar eiga: Kennarar sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu. Einnig makar þeirra.
 • 3. gr. Félagið verður deild í heildarsamtökum kennara.
 • 4. gr. Tilgangur félagsins er að:
  • 1. Vinna að eflingu félagslífs.
  • 2. Vinna að útvegun starfsaðstöðu.
  • 3. Kanna vilja og möguleika á hópferðum innanlands og til annarra landa.
  • 4. Gæta hagsmuna lífeyrisþega.
  • 5. Halda spjaldskrá yfir þá sem eiga rétt til félagsaðildar.
 • 5. gr. Aðalfundur skal haldinn annað hvert ár á tímabilinu 15. maí til 15. júní. Á þeim fundi er gefin skýrsla um starfsemina á liðnu stjórnartímabili, kosin stjórn og rædd viðfangsefni næstu tveggja ára.
 • 6. gr. Stjórnin sé skipuð 5 mönnum. Formaður skal kosinn sérstaklega en varaformaður valinn einn af stjórnarmeðlimum. Velja skal 4 varamenn.
 • 7. gr. Kjörtímabil formanns er 2 ár en stjórnarfulltrúa 4 ár. Þannig að aðalfundur kýs hvert sinn formann og tvo stjórnarfulltrúa. Tveir verða áfram í stjórn til næsta aðalfundar en þá víkja þeir úr stjórn og ekki má endurkjósa þá á þeim aðalfundi. Formann má endurkjósa einu sinni.
 • 8. gr. Félagið skal eiga aðild að landssamtökum lífeyrisþegadeilda BSRB.

Efst á þessa síðu * FKE-vefurinn * Forsíða GÓP-frétta